A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Otwock

Otwock
brak 0.77% 0.92% 1.07% 1.23% 1.38% 1.53% 1.68% 1.83% 1.99% 2.14%
danych 0.91% 1.06% 1.22% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.98% 2.13% 2.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 848
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 114
Liczba ważnych kart:11 112
Frekwencja wyborcza:31.00%
Liczba głosów ważnych:10 880
% głosów ważnych:97.91%
Liczba głosów na listy komitetu:200
% 1.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BOSAK Krzysztof 145 72.50 1.33
SAPIJASZKO Jan Paweł 24 12.00 0.22
DOMARADZKA Sylwia Dominika 8 4.00 0.07
WASIUKIEWICZ Anna Maria 9 4.50 0.08
MAŁECKI Paweł Jacek 3 1.50 0.03
PATEY Mariusz Bernard 2 1.00 0.02
MAŁYSZEK Paulina Danuta 4 2.00 0.04
KĄDZIELA Karolina Cecylia 1 0.50 0.01
WALCZAK Łukasz Marek 4 2.00 0.04