A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Kołbiel

Kołbiel
brak 2.33% 2.85% 3.37% 3.89% 4.41% 4.94% 5.46% 5.98% 6.50% 7.02%
danych 2.84% 3.36% 3.88% 4.40% 4.93% 5.45% 5.97% 6.49% 7.01% 7.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 395
Liczba ważnych kart:1 394
Frekwencja wyborcza:21.33%
Liczba głosów ważnych:1 333
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:76
% 5.70%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 37 48.68 2.78
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 4 5.26 0.30
MAKUCH Anna Katarzyna 0 0.00 0.00
CYMAŃSKI Mateusz 7 9.21 0.53
TYNIEC Danuta Maria 2 2.63 0.15
NOWAK Zenon Ryszard 3 3.95 0.23
ORŁOWSKA Monika 20 26.32 1.50
FILA Adam Jan 0 0.00 0.00
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 1 1.32 0.08
GAJEWSKI Paweł 2 2.63 0.15