A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat otwocki 

otwocki
brak 2.33% 2.85% 3.37% 3.89% 4.41% 4.94% 5.46% 5.98% 6.50% 7.02%
danych 2.84% 3.36% 3.88% 4.40% 4.93% 5.45% 5.97% 6.49% 7.01% 7.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:28 667
Liczba ważnych kart:28 654
Frekwencja wyborcza:29.83%
Liczba głosów ważnych:27 949
% głosów ważnych:97.54%
Liczba głosów na listy komitetu:969
% 3.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Józefów 14 750  5 630  5 627  5 527  129  2.33
Otwock 35 848  11 114  11 112  10 880  366  3.36
Celestynów 9 175  2 806  2 806  2 711  93  3.43
Karczew 12 837  3 460  3 458  3 368  146  4.33
Kołbiel 6 541  1 395  1 394  1 333  76  5.70
Osieck 2 847  614  614  597  45  7.54
Sobienie-Jeziory 5 160  1 093  1 092  1 048  35  3.34
Wiązowna 8 955  2 555  2 551  2 485  79  3.18
Ogółem 96 113  28 667  28 654  27 949  969  3.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 580 59.86 2.08
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 50 5.16 0.18
MAKUCH Anna Katarzyna 27 2.79 0.10
CYMAŃSKI Mateusz 128 13.21 0.46
TYNIEC Danuta Maria 23 2.37 0.08
NOWAK Zenon Ryszard 25 2.58 0.09
ORŁOWSKA Monika 73 7.53 0.26
FILA Adam Jan 9 0.93 0.03
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 14 1.44 0.05
GAJEWSKI Paweł 40 4.13 0.14