A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Kołbiel

Kołbiel
brak 32.15% 34.35% 36.54% 38.74% 40.93% 43.13% 45.32% 47.52% 49.71% 51.91%
danych 34.34% 36.53% 38.73% 40.92% 43.12% 45.31% 47.51% 49.70% 51.90% 54.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 395
Liczba ważnych kart:1 394
Frekwencja wyborcza:21.33%
Liczba głosów ważnych:1 333
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:538
% 40.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek 174 32.34 13.05
FOLTYN-KUBICKA Hanna 34 6.32 2.55
KRAJEWSKI Jarosław Karol 17 3.16 1.28
TOMASZEWSKA Ewa 42 7.81 3.15
JUREK Marek 201 37.36 15.08
KACZMARSKA Agnieszka 18 3.35 1.35
UŚCIŃSKI Piotr Michał 14 2.60 1.05
OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 16 2.97 1.20
GÓRSKI Artur Cezary 7 1.30 0.53
CZERWIŃSKA Anita 15 2.79 1.13