A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat otwocki 

otwocki
brak 32.15% 34.35% 36.54% 38.74% 40.93% 43.13% 45.32% 47.52% 49.71% 51.91%
danych 34.34% 36.53% 38.73% 40.92% 43.12% 45.31% 47.51% 49.70% 51.90% 54.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:96 113
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:28 667
Liczba ważnych kart:28 654
Frekwencja wyborcza:29.83%
Liczba głosów ważnych:27 949
% głosów ważnych:97.54%
Liczba głosów na listy komitetu:10 513
% 37.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Józefów 14 750  5 630  5 627  5 527  1 777  32.15
Otwock 35 848  11 114  11 112  10 880  4 046  37.19
Celestynów 9 175  2 806  2 806  2 711  1 124  41.46
Karczew 12 837  3 460  3 458  3 368  1 414  41.98
Kołbiel 6 541  1 395  1 394  1 333  538  40.36
Osieck 2 847  614  614  597  323  54.10
Sobienie-Jeziory 5 160  1 093  1 092  1 048  377  35.97
Wiązowna 8 955  2 555  2 551  2 485  914  36.78
Ogółem 96 113  28 667  28 654  27 949  10 513  37.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek 4 056 38.58 14.51
FOLTYN-KUBICKA Hanna 437 4.16 1.56
KRAJEWSKI Jarosław Karol 324 3.08 1.16
TOMASZEWSKA Ewa 393 3.74 1.41
JUREK Marek 4 006 38.11 14.33
KACZMARSKA Agnieszka 179 1.70 0.64
UŚCIŃSKI Piotr Michał 619 5.89 2.21
OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy 164 1.56 0.59
GÓRSKI Artur Cezary 112 1.07 0.40
CZERWIŃSKA Anita 223 2.12 0.80