A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Góra Kalwaria

Góra Kalwaria
brak 1.76% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01% 3.26% 3.51% 3.76% 4.01%
danych 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 315
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 359
Liczba ważnych kart:4 359
Frekwencja wyborcza:21.46%
Liczba głosów ważnych:4 228
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:180
% 4.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 126 70.00 2.98
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 6 3.33 0.14
MAKUCH Anna Katarzyna 5 2.78 0.12
CYMAŃSKI Mateusz 28 15.56 0.66
TYNIEC Danuta Maria 3 1.67 0.07
NOWAK Zenon Ryszard 1 0.56 0.02
ORŁOWSKA Monika 7 3.89 0.17
FILA Adam Jan 0 0.00 0.00
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 0 0.00 0.00
GAJEWSKI Paweł 4 2.22 0.09