A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat piaseczyński 

piaseczyński
brak 1.76% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01% 3.26% 3.51% 3.76% 4.01%
danych 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 224
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:39 192
Liczba ważnych kart:39 181
Frekwencja wyborcza:30.81%
Liczba głosów ważnych:38 322
% głosów ważnych:97.81%
Liczba głosów na listy komitetu:895
% 2.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Góra Kalwaria 20 315  4 359  4 359  4 228  180  4.26
Konstancin-Jeziorna 20 015  6 705  6 704  6 537  124  1.90
Lesznowola 15 920  5 697  5 697  5 592  137  2.45
Piaseczno 54 506  18 912  18 902  18 558  327  1.76
Prażmów 7 732  1 661  1 661  1 601  53  3.31
Tarczyn 8 736  1 858  1 858  1 806  74  4.10
Ogółem 127 224  39 192  39 181  38 322  895  2.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 561 62.68 1.46
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 41 4.58 0.11
MAKUCH Anna Katarzyna 37 4.13 0.10
CYMAŃSKI Mateusz 116 12.96 0.30
TYNIEC Danuta Maria 26 2.91 0.07
NOWAK Zenon Ryszard 14 1.56 0.04
ORŁOWSKA Monika 48 5.36 0.13
FILA Adam Jan 17 1.90 0.04
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 2 0.22 0.01
GAJEWSKI Paweł 33 3.69 0.09