A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Lesznowola

Lesznowola
brak 1.76% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01% 3.26% 3.51% 3.76% 4.01%
danych 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 920
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 697
Liczba ważnych kart:5 697
Frekwencja wyborcza:35.79%
Liczba głosów ważnych:5 592
% głosów ważnych:98.16%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 2.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 75 54.74 1.34
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 8 5.84 0.14
MAKUCH Anna Katarzyna 9 6.57 0.16
CYMAŃSKI Mateusz 22 16.06 0.39
TYNIEC Danuta Maria 5 3.65 0.09
NOWAK Zenon Ryszard 3 2.19 0.05
ORŁOWSKA Monika 7 5.11 0.13
FILA Adam Jan 1 0.73 0.02
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 0 0.00 0.00
GAJEWSKI Paweł 7 5.11 0.13