A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Tarczyn

Tarczyn
brak 1.76% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01% 3.26% 3.51% 3.76% 4.01%
danych 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 858
Liczba ważnych kart:1 858
Frekwencja wyborcza:21.27%
Liczba głosów ważnych:1 806
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:74
% 4.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 47 63.51 2.60
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 4 5.41 0.22
MAKUCH Anna Katarzyna 7 9.46 0.39
CYMAŃSKI Mateusz 8 10.81 0.44
TYNIEC Danuta Maria 1 1.35 0.06
NOWAK Zenon Ryszard 0 0.00 0.00
ORŁOWSKA Monika 4 5.41 0.22
FILA Adam Jan 0 0.00 0.00
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 0 0.00 0.00
GAJEWSKI Paweł 3 4.05 0.17