A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Prażmów

Prażmów
brak 1.76% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01% 3.26% 3.51% 3.76% 4.01%
danych 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 732
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 661
Liczba ważnych kart:1 661
Frekwencja wyborcza:21.48%
Liczba głosów ważnych:1 601
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:53
% 3.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 26 49.06 1.62
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 1 1.89 0.06
MAKUCH Anna Katarzyna 2 3.77 0.12
CYMAŃSKI Mateusz 7 13.21 0.44
TYNIEC Danuta Maria 1 1.89 0.06
NOWAK Zenon Ryszard 1 1.89 0.06
ORŁOWSKA Monika 4 7.55 0.25
FILA Adam Jan 7 13.21 0.44
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 0 0.00 0.00
GAJEWSKI Paweł 4 7.55 0.25