A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Piaseczno

Piaseczno
brak 1.76% 2.01% 2.26% 2.51% 2.76% 3.01% 3.26% 3.51% 3.76% 4.01%
danych 2.00% 2.25% 2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 506
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 912
Liczba ważnych kart:18 902
Frekwencja wyborcza:34.70%
Liczba głosów ważnych:18 558
% głosów ważnych:98.18%
Liczba głosów na listy komitetu:327
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KURSKI Jacek Olgierd 213 65.14 1.15
WUJKOWSKA Hanna Małgorzata 17 5.20 0.09
MAKUCH Anna Katarzyna 10 3.06 0.05
CYMAŃSKI Mateusz 33 10.09 0.18
TYNIEC Danuta Maria 8 2.45 0.04
NOWAK Zenon Ryszard 7 2.14 0.04
ORŁOWSKA Monika 22 6.73 0.12
FILA Adam Jan 6 1.83 0.03
STRÓŻKA Bartłomiej Przemysław 2 0.61 0.01
GAJEWSKI Paweł 9 2.75 0.05