A  A+ A+

Gmina Mała Wieś

Mała Wieś
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 044
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:639
Liczba ważnych kart:639
Frekwencja wyborcza:12.67%
Liczba głosów ważnych:591
% głosów ważnych:92.49%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne