A  A+ A+

Powiat płocki 

płocki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 719
Liczba ważnych kart:14 719
Frekwencja wyborcza:16.75%
Liczba głosów ważnych:14 013
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk 7 170  1 167  1 167  1 120  0.00
Bodzanów 6 746  997  997  954  0.00
Brudzeń Duży 6 427  986  986  929  0.00
Bulkowo 4 657  654  654  624  0.00
Drobin 6 498  961  961  912  0.00
Gąbin 8 969  1 682  1 682  1 608  0.00
Łąck 4 277  828  828  800  0.00
Mała Wieś 5 044  639  639  591  0.00
Nowy Duninów 3 226  524  524  499  0.00
Radzanowo 6 368  996  996  972  0.00
Słubice 3 705  667  667  614  0.00
Słupno 5 442  1 309  1 309  1 259  0.00
Stara Biała 8 677  1 708  1 708  1 628  0.00
Staroźreby 5 905  879  879  819  0.00
Wyszogród 4 771  722  722  684  0.00
Ogółem 87 882  14 719  14 719  14 013  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne