A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Słubice

Słubice
brak 0.33% 0.56% 0.79% 1.02% 1.25% 1.48% 1.71% 1.94% 2.17% 2.40%
danych 0.55% 0.78% 1.01% 1.24% 1.47% 1.70% 1.93% 2.16% 2.39% 2.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 705
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:667
Liczba ważnych kart:667
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:614
% głosów ważnych:92.05%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 0 0.00 0.00
CZARNECKI Norman Tomasz 1 50.00 0.16
PIÓRO Tomasz Grzegorz 0 0.00 0.00
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 0 0.00 0.00
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 1 50.00 0.16