A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat płocki 

płocki
brak 0.33% 0.56% 0.79% 1.02% 1.25% 1.48% 1.71% 1.94% 2.17% 2.40%
danych 0.55% 0.78% 1.01% 1.24% 1.47% 1.70% 1.93% 2.16% 2.39% 2.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:87 882
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 719
Liczba ważnych kart:14 719
Frekwencja wyborcza:16.75%
Liczba głosów ważnych:14 013
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:181
% 1.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk 7 170  1 167  1 167  1 120  0.71
Bodzanów 6 746  997  997  954  10  1.05
Brudzeń Duży 6 427  986  986  929  11  1.18
Bulkowo 4 657  654  654  624  16  2.56
Drobin 6 498  961  961  912  24  2.63
Gąbin 8 969  1 682  1 682  1 608  21  1.31
Łąck 4 277  828  828  800  1.13
Mała Wieś 5 044  639  639  591  1.52
Nowy Duninów 3 226  524  524  499  0.60
Radzanowo 6 368  996  996  972  18  1.85
Słubice 3 705  667  667  614  0.33
Słupno 5 442  1 309  1 309  1 259  0.56
Stara Biała 8 677  1 708  1 708  1 628  30  1.84
Staroźreby 5 905  879  879  819  10  1.22
Wyszogród 4 771  722  722  684  0.44
Ogółem 87 882  14 719  14 719  14 013  181  1.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 93 51.38 0.66
CZARNECKI Norman Tomasz 22 12.15 0.16
PIÓRO Tomasz Grzegorz 6 3.31 0.04
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 10 5.52 0.07
GŁOWACKI Piotr 15 8.29 0.11
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 4 2.21 0.03
SMOSARSKA Dorota 6 3.31 0.04
KORZENIEWSKA Magdalena 10 5.52 0.07
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 1.10 0.01
CZYŻEWSKI Przemysław 13 7.18 0.09