A  A+ A+

Gmina Stara Biała

Stara Biała
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 677
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 708
Liczba ważnych kart:1 708
Frekwencja wyborcza:19.68%
Liczba głosów ważnych:1 628
% głosów ważnych:95.32%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne