A  A+ A+

Gmina Staroźreby

Staroźreby
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 905
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:879
Liczba ważnych kart:879
Frekwencja wyborcza:14.89%
Liczba głosów ważnych:819
% głosów ważnych:93.17%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne