A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Załuski

Załuski
brak 0.24% 0.65% 1.06% 1.46% 1.87% 2.28% 2.69% 3.10% 3.50% 3.91%
danych 0.64% 1.05% 1.45% 1.86% 2.27% 2.68% 3.09% 3.49% 3.90% 4.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 507
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:619
Liczba ważnych kart:619
Frekwencja wyborcza:13.73%
Liczba głosów ważnych:590
% głosów ważnych:95.32%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 3.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 12 63.16 2.03
SUSZYŃSKA Krystyna 1 5.26 0.17
SAJAK Paweł Ireneusz 2 10.53 0.34
WAWER Iwona Kamila 1 5.26 0.17
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 5.26 0.17
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 1 5.26 0.17
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 1 5.26 0.17