A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat płoński 

płoński
brak 0.24% 0.65% 1.06% 1.46% 1.87% 2.28% 2.69% 3.10% 3.50% 3.91%
danych 0.64% 1.05% 1.45% 1.86% 2.27% 2.68% 3.09% 3.49% 3.90% 4.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 289
Liczba ważnych kart:10 289
Frekwencja wyborcza:14.43%
Liczba głosów ważnych:9 843
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:287
% 2.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Płońsk 18 097  3 418  3 418  3 289  142  4.32
Raciąż 3 716  592  592  563  17  3.02
Baboszewo 6 320  966  966  942  15  1.59
Czerwińsk nad Wisłą 6 282  491  491  467  10  2.14
Dzierzążnia 3 118  451  451  425  0.24
Joniec 2 196  343  343  326  10  3.07
Naruszewo 5 211  486  486  464  1.72
Nowe Miasto 3 855  539  539  512  1.56
Płońsk 6 050  767  767  718  28  3.90
Raciąż 7 125  922  922  866  17  1.96
Sochocin 4 837  695  695  681  12  1.76
Załuski 4 507  619  619  590  19  3.22
Ogółem 71 314  10 289  10 289  9 843  287  2.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 183 63.76 1.86
SUSZYŃSKA Krystyna 17 5.92 0.17
SAJAK Paweł Ireneusz 11 3.83 0.11
WAWER Iwona Kamila 7 2.44 0.07
RYFIŃSKI Armand Kamil 27 9.41 0.27
NIECKARZ Magdalena 8 2.79 0.08
MACIEJEC Piotr 4 1.39 0.04
GALASIEWICZ Katarzyna 8 2.79 0.08
WIECZOREK Grzegorz 10 3.48 0.10
SŁOMKOWSKA Aleksandra 12 4.18 0.12