A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Gielniów

Gielniów
brak 0.68% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.39% 1.53% 1.67% 1.81% 1.95%
danych 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.38% 1.52% 1.66% 1.80% 1.94% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 886
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:607
Liczba ważnych kart:607
Frekwencja wyborcza:15.62%
Liczba głosów ważnych:574
% głosów ważnych:94.56%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 2.09%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 3 25.00 0.52
CZARNECKI Norman Tomasz 5 41.67 0.87
PIÓRO Tomasz Grzegorz 3 25.00 0.52
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1 8.33 0.17
SMOSARSKA Dorota 0 0.00 0.00
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 0 0.00 0.00