A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat przysuski 

przysuski
brak 0.68% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.39% 1.53% 1.67% 1.81% 1.95%
danych 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.38% 1.52% 1.66% 1.80% 1.94% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 726
Liczba ważnych kart:7 726
Frekwencja wyborcza:21.62%
Liczba głosów ważnych:7 414
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 1.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borkowice 3 754  655  655  624  12  1.92
Gielniów 3 886  607  607  574  12  2.09
Klwów 2 871  1 034  1 034  993  0.70
Odrzywół 3 326  957  957  936  18  1.92
Potworów 3 397  542  542  517  10  1.93
Przysucha 10 424  2 328  2 328  2 230  39  1.75
Rusinów 3 625  748  748  734  0.68
Wieniawa 4 459  855  855  806  0.99
Ogółem 35 742  7 726  7 726  7 414  111  1.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 43 38.74 0.58
CZARNECKI Norman Tomasz 30 27.03 0.40
PIÓRO Tomasz Grzegorz 11 9.91 0.15
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 3 2.70 0.04
GŁOWACKI Piotr 6 5.41 0.08
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 5 4.50 0.07
SMOSARSKA Dorota 4 3.60 0.05
KORZENIEWSKA Magdalena 4 3.60 0.05
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 1.80 0.03
CZYŻEWSKI Przemysław 3 2.70 0.04