A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Przysucha

Przysucha
brak 0.68% 0.82% 0.96% 1.10% 1.24% 1.39% 1.53% 1.67% 1.81% 1.95%
danych 0.81% 0.95% 1.09% 1.23% 1.38% 1.52% 1.66% 1.80% 1.94% 2.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 424
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 328
Liczba ważnych kart:2 328
Frekwencja wyborcza:22.33%
Liczba głosów ważnych:2 230
% głosów ważnych:95.79%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 1.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 22 56.41 0.99
CZARNECKI Norman Tomasz 3 7.69 0.13
PIÓRO Tomasz Grzegorz 3 7.69 0.13
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 1 2.56 0.04
GŁOWACKI Piotr 2 5.13 0.09
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1 2.56 0.04
SMOSARSKA Dorota 2 5.13 0.09
KORZENIEWSKA Magdalena 3 7.69 0.13
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1 2.56 0.04
CZYŻEWSKI Przemysław 1 2.56 0.04