A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Domanice

Domanice
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 109
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:396
Liczba ważnych kart:396
Frekwencja wyborcza:18.78%
Liczba głosów ważnych:381
% głosów ważnych:96.21%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 1.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 1 25.00 0.26
CZARNECKI Norman Tomasz 1 25.00 0.26
PIÓRO Tomasz Grzegorz 2 50.00 0.52
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 0 0.00 0.00
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 0 0.00 0.00