A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat siedlecki 

siedlecki
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 896
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 928
Liczba ważnych kart:12 927
Frekwencja wyborcza:19.92%
Liczba głosów ważnych:12 549
% głosów ważnych:97.08%
Liczba głosów na listy komitetu:186
% 1.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Domanice 2 109  396  396  381  1.05
Korczew 2 401  388  388  369  0.54
Kotuń 6 838  1 182  1 182  1 147  18  1.57
Mokobody 4 092  814  814  797  10  1.25
Mordy 4 985  985  985  947  14  1.48
Paprotnia 2 183  601  601  587  0.85
Przesmyki 2 869  641  640  619  0.65
Siedlce 13 473  2 651  2 651  2 590  42  1.62
Skórzec 5 964  1 146  1 146  1 107  21  1.90
Suchożebry 3 794  663  663  627  1.12
Wiśniew 4 550  1 064  1 064  1 050  18  1.71
Wodynie 3 719  706  706  683  17  2.49
Zbuczyn 7 919  1 691  1 691  1 645  24  1.46
Ogółem 64 896  12 928  12 927  12 549  186  1.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 68 36.56 0.54
CZARNECKI Norman Tomasz 37 19.89 0.29
PIÓRO Tomasz Grzegorz 12 6.45 0.10
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 7 3.76 0.06
GŁOWACKI Piotr 7 3.76 0.06
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 4 2.15 0.03
SMOSARSKA Dorota 17 9.14 0.14
KORZENIEWSKA Magdalena 13 6.99 0.10
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 8 4.30 0.06
CZYŻEWSKI Przemysław 13 6.99 0.10