A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Siedlce

Siedlce
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 473
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 651
Liczba ważnych kart:2 651
Frekwencja wyborcza:19.68%
Liczba głosów ważnych:2 590
% głosów ważnych:97.70%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 1.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 15 35.71 0.58
CZARNECKI Norman Tomasz 7 16.67 0.27
PIÓRO Tomasz Grzegorz 1 2.38 0.04
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 1 2.38 0.04
GŁOWACKI Piotr 4 9.52 0.15
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1 2.38 0.04
SMOSARSKA Dorota 5 11.90 0.19
KORZENIEWSKA Magdalena 1 2.38 0.04
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 5 11.90 0.19
CZYŻEWSKI Przemysław 2 4.76 0.08