A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Skórzec

Skórzec
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 964
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 146
Liczba ważnych kart:1 146
Frekwencja wyborcza:19.22%
Liczba głosów ważnych:1 107
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 11 52.38 0.99
CZARNECKI Norman Tomasz 1 4.76 0.09
PIÓRO Tomasz Grzegorz 3 14.29 0.27
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 1 4.76 0.09
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 2 9.52 0.18
SMOSARSKA Dorota 1 4.76 0.09
KORZENIEWSKA Magdalena 2 9.52 0.18
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 0 0.00 0.00