A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Wiśniew

Wiśniew
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 064
Liczba ważnych kart:1 064
Frekwencja wyborcza:23.38%
Liczba głosów ważnych:1 050
% głosów ważnych:98.68%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 1.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 6 33.33 0.57
CZARNECKI Norman Tomasz 3 16.67 0.29
PIÓRO Tomasz Grzegorz 1 5.56 0.10
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 1 5.56 0.10
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 2 11.11 0.19
KORZENIEWSKA Magdalena 2 11.11 0.19
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 11.11 0.19
CZYŻEWSKI Przemysław 1 5.56 0.10