A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Mordy

Mordy
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 985
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:985
Liczba ważnych kart:985
Frekwencja wyborcza:19.76%
Liczba głosów ważnych:947
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 5 35.71 0.53
CZARNECKI Norman Tomasz 5 35.71 0.53
PIÓRO Tomasz Grzegorz 1 7.14 0.11
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 0 0.00 0.00
KORZENIEWSKA Magdalena 1 7.14 0.11
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 2 14.29 0.21