A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Mokobody

Mokobody
brak 0.54% 0.74% 0.93% 1.13% 1.32% 1.52% 1.71% 1.91% 2.10% 2.30%
danych 0.73% 0.92% 1.12% 1.31% 1.51% 1.70% 1.90% 2.09% 2.29% 2.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 092
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:814
Liczba ważnych kart:814
Frekwencja wyborcza:19.89%
Liczba głosów ważnych:797
% głosów ważnych:97.91%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 0 0.00 0.00
CZARNECKI Norman Tomasz 6 60.00 0.75
PIÓRO Tomasz Grzegorz 1 10.00 0.13
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 0 0.00 0.00
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 0 0.00 0.00
SMOSARSKA Dorota 1 10.00 0.13
KORZENIEWSKA Magdalena 2 20.00 0.25
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 0 0.00 0.00
CZYŻEWSKI Przemysław 0 0.00 0.00