A  A+ A+

Miasto Sochaczew

Sochaczew
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 749
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 272
Liczba ważnych kart:6 272
Frekwencja wyborcza:21.08%
Liczba głosów ważnych:6 068
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne