A  A+ A+

Gmina Chlewiska

Chlewiska
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 203
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:737
Liczba ważnych kart:737
Frekwencja wyborcza:14.16%
Liczba głosów ważnych:688
% głosów ważnych:93.35%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne