A  A+ A+

Miasto Szydłowiec

Szydłowiec
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 553
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 153
Liczba ważnych kart:3 153
Frekwencja wyborcza:20.27%
Liczba głosów ważnych:3 021
% głosów ważnych:95.81%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne