A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Cisek

Cisek
brak 0.70% 0.97% 1.25% 1.52% 1.80% 2.07% 2.34% 2.62% 2.89% 3.17%
danych 0.96% 1.24% 1.51% 1.79% 2.06% 2.33% 2.61% 2.88% 3.16% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 706
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:548
Liczba ważnych kart:548
Frekwencja wyborcza:11.64%
Liczba głosów ważnych:524
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 3.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 2 11.11 0.38
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 5 27.78 0.95
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 5.56 0.19
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 5.56 0.19
BORODACZ Artur Piotr 1 5.56 0.19
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 11.11 0.38
ROK Wiesław Robert 2 11.11 0.38
LUDKOWSKA Maria 2 11.11 0.38
HELCYK Justyna Magdalena 2 11.11 0.38