A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 0.70% 0.97% 1.25% 1.52% 1.80% 2.07% 2.34% 2.62% 2.89% 3.17%
danych 0.96% 1.24% 1.51% 1.79% 2.06% 2.33% 2.61% 2.88% 3.16% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:217
% 1.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  168  1.78
Bierawa 6 269  911  910  862  0.70
Cisek 4 706  548  548  524  18  3.44
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  1.06
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  1.68
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  10  1.33
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  217  1.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 53 24.42 0.42
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 37 17.05 0.29
GRENIUCH Tomasz Wiesław 22 10.14 0.17
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 9 4.15 0.07
BORODACZ Artur Piotr 6 2.76 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 7 3.23 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 13 5.99 0.10
ROK Wiesław Robert 46 21.20 0.36
LUDKOWSKA Maria 14 6.45 0.11
HELCYK Justyna Magdalena 10 4.61 0.08