A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Polska Cerekiew

Polska Cerekiew
brak 0.70% 0.97% 1.25% 1.52% 1.80% 2.07% 2.34% 2.62% 2.89% 3.17%
danych 0.96% 1.24% 1.51% 1.79% 2.06% 2.33% 2.61% 2.88% 3.16% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 592
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:508
Liczba ważnych kart:508
Frekwencja wyborcza:14.14%
Liczba głosów ważnych:475
% głosów ważnych:93.50%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 5 62.50 1.05
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 12.50 0.21
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 12.50 0.21
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 12.50 0.21
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00