A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
brak 0.70% 0.97% 1.25% 1.52% 1.80% 2.07% 2.34% 2.62% 2.89% 3.17%
danych 0.96% 1.24% 1.51% 1.79% 2.06% 2.33% 2.61% 2.88% 3.16% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:806
Liczba ważnych kart:806
Frekwencja wyborcza:11.93%
Liczba głosów ważnych:751
% głosów ważnych:93.18%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 3 30.00 0.40
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1 10.00 0.13
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 10.00 0.13
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 10.00 0.13
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 10.00 0.13
ROK Wiesław Robert 2 20.00 0.27
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 10.00 0.13