A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
brak 1.72% 1.96% 2.20% 2.44% 2.68% 2.92% 3.15% 3.39% 3.63% 3.87%
danych 1.95% 2.19% 2.43% 2.67% 2.91% 3.14% 3.38% 3.62% 3.86% 4.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 409
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:710
Liczba ważnych kart:710
Frekwencja wyborcza:11.08%
Liczba głosów ważnych:660
% głosów ważnych:92.96%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 12 75.00 1.82
KUBICA Anna Maria 0 0.00 0.00
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 12.50 0.30
NOWACKA Agata Łucja 0 0.00 0.00
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 6.25 0.15
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 1 6.25 0.15
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00