A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 1.72% 1.96% 2.20% 2.44% 2.68% 2.92% 3.15% 3.39% 3.63% 3.87%
danych 1.95% 2.19% 2.43% 2.67% 2.91% 3.14% 3.38% 3.62% 3.86% 4.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:475
% 3.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  388  4.11
Bierawa 6 269  911  910  862  33  3.83
Cisek 4 706  548  548  524  1.72
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  16  2.42
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  10  2.11
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  19  2.53
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  475  3.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 173 36.42 1.36
KUBICA Anna Maria 63 13.26 0.50
NOWAK Bogusław Jerzy 4 0.84 0.03
GÓRNIAK Judyta 10 2.11 0.08
WIDŁAK Artur Fryderyk 136 28.63 1.07
NOWACKA Agata Łucja 29 6.11 0.23
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 13 2.74 0.10
ZAWADZKA Stanisława Natalia 16 3.37 0.13
TABISZ Jacek 16 3.37 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 15 3.16 0.12