A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki
brak 10.11% 11.39% 12.67% 13.96% 15.24% 16.52% 17.80% 19.08% 20.37% 21.65%
danych 11.38% 12.66% 13.95% 15.23% 16.51% 17.79% 19.07% 20.36% 21.64% 22.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 409
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:710
Liczba ważnych kart:710
Frekwencja wyborcza:11.08%
Liczba głosów ważnych:660
% głosów ważnych:92.96%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 20.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 40 29.20 6.06
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 35 25.55 5.30
ZALEWSKA Anna Elżbieta 16 11.68 2.42
KŁOSOWSKI Sławomir 29 21.17 4.39
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 4 2.92 0.61
MACHAŁEK Marzena Anna 1 0.73 0.15
GIBAS Teresa Jadwiga 5 3.65 0.76
TYNIEC Jacek 4 2.92 0.61
MARCINIAK Wojciech 0 0.00 0.00
CZOCHARA Katarzyna Beata 3 2.19 0.45