A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

kędzierzyńsko-kozielski
brak 10.11% 11.39% 12.67% 13.96% 15.24% 16.52% 17.80% 19.08% 20.37% 21.65%
danych 11.38% 12.66% 13.95% 15.23% 16.51% 17.79% 19.07% 20.36% 21.64% 22.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 242
Frekwencja wyborcza:17.01%
Liczba głosów ważnych:12 711
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:2 718
% 21.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kędzierzyn-Koźle 50 146  9 762  9 760  9 439  2 164  22.93
Bierawa 6 269  911  910  862  144  16.71
Cisek 4 706  548  548  524  90  17.18
Pawłowiczki 6 409  710  710  660  137  20.76
Polska Cerekiew 3 592  508  508  475  48  10.11
Reńska Wieś 6 758  806  806  751  135  17.98
Ogółem 77 880  13 245  13 242  12 711  2 718  21.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 1 214 44.67 9.55
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 636 23.40 5.00
ZALEWSKA Anna Elżbieta 215 7.91 1.69
KŁOSOWSKI Sławomir 318 11.70 2.50
MARCZAK Tadeusz Kazimierz 72 2.65 0.57
MACHAŁEK Marzena Anna 24 0.88 0.19
GIBAS Teresa Jadwiga 109 4.01 0.86
TYNIEC Jacek 19 0.70 0.15
MARCINIAK Wojciech 39 1.43 0.31
CZOCHARA Katarzyna Beata 72 2.65 0.57