A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie
brak 20.87% 22.48% 24.09% 25.70% 27.31% 28.92% 30.52% 32.13% 33.74% 35.35%
danych 22.47% 24.08% 25.69% 27.30% 28.91% 30.51% 32.12% 33.73% 35.34% 36.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 861
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:599
Liczba ważnych kart:599
Frekwencja wyborcza:10.22%
Liczba głosów ważnych:588
% głosów ważnych:98.16%
Liczba głosów na listy komitetu:178
% 30.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 70 39.33 11.90
JAZŁOWIECKA Danuta 82 46.07 13.95
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 7 3.93 1.19
SYNOWSKA Alicja 4 2.25 0.68
TUTAJ Jerzy 2 1.12 0.34
BROK Anna 4 2.25 0.68
WALKOWIAK Roman Wiktor 5 2.81 0.85
PICHLA Grażyna Bożena 2 1.12 0.34
KOTAPKA Jan Tomasz 1 0.56 0.17
RUDYK Cezariusz Emanuel 1 0.56 0.17