A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat kluczborski 

kluczborski
brak 20.87% 22.48% 24.09% 25.70% 27.31% 28.92% 30.52% 32.13% 33.74% 35.35%
danych 22.47% 24.08% 25.69% 27.30% 28.91% 30.51% 32.12% 33.73% 35.34% 36.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 325
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 339
Liczba ważnych kart:9 335
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:8 988
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:2 872
% 31.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Byczyna 7 636  1 256  1 256  1 193  249  20.87
Kluczbork 30 630  5 545  5 541  5 363  1 982  36.96
Lasowice Wielkie 5 861  599  599  588  178  30.27
Wołczyn 11 198  1 939  1 939  1 844  463  25.11
Ogółem 55 325  9 339  9 335  8 988  2 872  31.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 1 527 53.17 16.99
JAZŁOWIECKA Danuta 1 059 36.87 11.78
HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz 104 3.62 1.16
SYNOWSKA Alicja 38 1.32 0.42
TUTAJ Jerzy 26 0.91 0.29
BROK Anna 57 1.98 0.63
WALKOWIAK Roman Wiktor 18 0.63 0.20
PICHLA Grażyna Bożena 20 0.70 0.22
KOTAPKA Jan Tomasz 5 0.17 0.06
RUDYK Cezariusz Emanuel 18 0.63 0.20