A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Zdzieszowice

Zdzieszowice
brak 3.66% 4.15% 4.63% 5.12% 5.60% 6.09% 6.58% 7.06% 7.55% 8.03%
danych 4.14% 4.62% 5.11% 5.59% 6.08% 6.57% 7.05% 7.54% 8.02% 8.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 718
Liczba ważnych kart:1 718
Frekwencja wyborcza:13.39%
Liczba głosów ważnych:1 632
% głosów ważnych:94.99%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 8.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 38 27.34 2.33
WOŹNIAK Piotr Jan 20 14.39 1.23
KLEPACZ Apolonia Weronika 50 35.97 3.06
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 4 2.88 0.25
PIWCEWICZ Jolanta Anna 3 2.16 0.18
CHADŻY Wojciech 2 1.44 0.12
JANIEC Alicja Jadwiga 6 4.32 0.37
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 2 1.44 0.12
DUDA Katarzyna Beata 10 7.19 0.61
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 4 2.88 0.25