A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat krapkowicki 

krapkowicki
brak 3.66% 4.15% 4.63% 5.12% 5.60% 6.09% 6.58% 7.06% 7.55% 8.03%
danych 4.14% 4.62% 5.11% 5.59% 6.08% 6.57% 7.05% 7.54% 8.02% 8.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 939
Liczba ważnych kart:6 939
Frekwencja wyborcza:13.12%
Liczba głosów ważnych:6 633
% głosów ważnych:95.59%
Liczba głosów na listy komitetu:466
% 7.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gogolin 10 148  1 199  1 199  1 136  62  5.46
Krapkowice 19 053  2 963  2 963  2 869  223  7.77
Strzeleczki 6 148  526  526  492  18  3.66
Walce 4 713  533  533  504  24  4.76
Zdzieszowice 12 831  1 718  1 718  1 632  139  8.52
Ogółem 52 893  6 939  6 939  6 633  466  7.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 125 26.82 1.88
WOŹNIAK Piotr Jan 76 16.31 1.15
KLEPACZ Apolonia Weronika 159 34.12 2.40
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 11 2.36 0.17
PIWCEWICZ Jolanta Anna 18 3.86 0.27
CHADŻY Wojciech 6 1.29 0.09
JANIEC Alicja Jadwiga 16 3.43 0.24
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 10 2.15 0.15
DUDA Katarzyna Beata 37 7.94 0.56
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 8 1.72 0.12