A  A+ A+

Miasto Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne
brak 17.70% 18.04% 18.38% 18.72% 19.06% 19.40% 19.73% 20.07% 20.41% 20.75%
danych 18.03% 18.37% 18.71% 19.05% 19.39% 19.72% 20.06% 20.40% 20.74% 21.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 717
Liczba ważnych kart:2 717
Frekwencja wyborcza:18.93%
Liczba głosów ważnych:2 630
% głosów ważnych:96.80%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  122  4.64
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  38  1.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  206  7.83
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  986  37.49
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  71  2.70
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  65  2.47
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  134  5.10
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  738  28.06
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  270  10.27
  Komitety razem 2 630  100