A  A+ A+

Powiat bieszczadzki 

bieszczadzki
brak 17.70% 18.04% 18.38% 18.72% 19.06% 19.40% 19.73% 20.07% 20.41% 20.75%
danych 18.03% 18.37% 18.71% 19.05% 19.39% 19.72% 20.06% 20.40% 20.74% 21.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 115
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 444
Liczba ważnych kart:3 444
Frekwencja wyborcza:19.01%
Liczba głosów ważnych:3 339
% głosów ważnych:96.95%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  83  2.49
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  278  8.33
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  199  5.96
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  893  26.74
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  84  2.52
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  405  12.13
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 200  35.94
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  144  4.31
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  53  1.59
  Komitety razem 3 339  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Czarna 1 943  344  344  17.70  333  96.80
Lutowiska 1 816  383  383  21.09  376  98.17
Ustrzyki Dolne 14 356  2 717  2 717  18.93  2 630  96.80
Powiat ogółem 18 115  3 444  3 444  19.01  3 339  96.95