A  A+ A+

Gmina Roźwienica

Roźwienica
brak 15.71% 16.97% 18.22% 19.48% 20.73% 21.99% 23.25% 24.50% 25.76% 27.01%
danych 16.96% 18.21% 19.47% 20.72% 21.98% 23.24% 24.49% 25.75% 27.00% 28.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 953
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 132
Liczba ważnych kart:1 132
Frekwencja wyborcza:22.85%
Liczba głosów ważnych:1 091
% głosów ważnych:96.38%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  170  15.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.82
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  27  2.47
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  427  39.14
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.18
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  10  0.92
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  76  6.97
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69  6.32
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  301  27.59
  Komitety razem 1 091  100