A  A+ A+

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 15.71% 16.97% 18.22% 19.48% 20.73% 21.99% 23.25% 24.50% 25.76% 27.01%
danych 16.96% 18.21% 19.47% 20.72% 21.98% 23.24% 24.49% 25.75% 27.00% 28.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  308  1.36
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  942  4.16
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 307  5.77
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 803  12.37
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  485  2.14
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 822  12.45
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  9 268  40.90
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  4 389  19.37
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  338  1.49
  Komitety razem 22 662  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Jarosław 32 018  7 958  7 958  24.85  7 730  97.13
Radymno 4 553  1 064  1 063  23.35  1 032  97.08
Chłopice 4 585  907  907  19.78  870  95.92
Jarosław 10 388  2 213  2 213  21.30  2 118  95.71
Laszki 5 553  1 570  1 570  28.27  1 493  95.10
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  24.59  1 625  96.84
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  25.05  1 858  95.82
Radymno 8 969  2 000  2 000  22.30  1 912  95.60
Rokietnica 3 533  555  555  15.71  535  96.40
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  22.85  1 091  96.38
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  27.52  2 398  96.04
Powiat ogółem 98 193  23 515  23 512  23.94  22 662  96.38