A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Dębowiec

Dębowiec
brak 1.36% 1.99% 2.62% 3.24% 3.87% 4.50% 5.13% 5.76% 6.38% 7.01%
danych 1.98% 2.61% 3.23% 3.86% 4.49% 5.12% 5.75% 6.37% 7.00% 7.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 861
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 822
Liczba ważnych kart:1 822
Frekwencja wyborcza:26.56%
Liczba głosów ważnych:1 763
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 1.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 6 25.00 0.34
WARDA Helena 3 12.50 0.17
KONIECZNY Janusz Kazimierz 9 37.50 0.51
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 1 4.17 0.06
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 0 0.00 0.00
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0 0.00 0.00
TOFIL Bronisław Tadeusz 2 8.33 0.11
KOZDĘBA Daniel Witold 0 0.00 0.00
JEDNACZ Przemysław 0 0.00 0.00
KOWALSKA Anna Helena 3 12.50 0.17