A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat jasielski 

jasielski
brak 1.36% 1.99% 2.62% 3.24% 3.87% 4.50% 5.13% 5.76% 6.38% 7.01%
danych 1.98% 2.61% 3.23% 3.86% 4.49% 5.12% 5.75% 6.37% 7.00% 7.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 974
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 773
Liczba ważnych kart:22 768
Frekwencja wyborcza:24.23%
Liczba głosów ważnych:21 989
% głosów ważnych:96.58%
Liczba głosów na listy komitetu:751
% 3.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jasło 30 345  8 073  8 072  7 823  303  3.87
Brzyska 5 134  1 194  1 193  1 135  22  1.94
Dębowiec 6 861  1 822  1 822  1 763  24  1.36
Jasło 13 454  3 192  3 191  3 095  94  3.04
Kołaczyce 7 142  1 677  1 677  1 606  49  3.05
Krempna 1 605  297  297  275  21  7.64
Nowy Żmigród 7 567  1 884  1 884  1 823  29  1.59
Osiek Jasielski 4 271  920  919  892  15  1.68
Skołyszyn 10 130  1 910  1 910  1 862  109  5.85
Tarnowiec 7 465  1 804  1 803  1 715  85  4.96
Ogółem 93 974  22 773  22 768  21 989  751  3.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KAMIŃSKI Tomasz Artur 364 48.47 1.66
WARDA Helena 32 4.26 0.15
KONIECZNY Janusz Kazimierz 191 25.43 0.87
LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 25 3.33 0.11
DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 26 3.46 0.12
WACHAŁOWICZ Barbara Maria 19 2.53 0.09
TOFIL Bronisław Tadeusz 11 1.46 0.05
KOZDĘBA Daniel Witold 6 0.80 0.03
JEDNACZ Przemysław 14 1.86 0.06
KOWALSKA Anna Helena 63 8.39 0.29